Co je to Akademický senát?

Akademický senát (zkráceně AS) je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty, který mimo jiné zajišťuje demokratický vysokoškolský život! Je tedy ohromnou výhodou, že studenti volí celou polovinu zástupců. AS schvaluje všechny vnitřní předpisy fakulty a podílí se i na jejich tvorbě a je přímým komunikačním kanálem mezi studenty a vedením fakulty. Více viz Wikipedie.

Kdy volit?

9. listopadu od 10.00 do 17.00 hod.
10. listopadu od 10.00 do 15.00 hod.

Kde volit?

Faustův dům, Karlovo náměstí 40 – Akademický klub
Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4 – denní místnost
Fyziologický ústav, Albertov 5 – místnost před posluchárnou, vstup hlavním vchodem
ÚVN – Klinika ortopedie, pavilon CH 1, výtahy část B, 1. patro, zasedací místnost
FN Motol – III. chirurgická klinika, 1. patro – uzel D, č. dveří 10 244
Nemocnice Na Bulovce – Gynekologicko-porodnická klinika, knihovna sekretariátu
Thomayerova nemocnice – Pavilon A1, 1. patro, místnost č. 6


Co potřebuji s sebou?

Stačí pouze ISIC, kterým se prokážete.

Jak volit?

Po příchodu do volební místnosti a prokázání se ISIC průkazem dostaneš papír A4 se všemi kandidáty (studenty i učiteli). U kandidátů – zástupců, které chceš mít v Akademickém senátu uděláš fixou kolečko (celkem 15 koleček). Volební lístek pak vhodíš do volební urny – no a to je vše, jak jednoduché (nezabere Ti to více než 5 minut času).

Musím vás zvolit všechny?

Kandidujeme jednotlivě za skupinu SOS. Každý volič má 15 hlasů a je pouze na něm, komu své hlasy rozdá, každému však může dát pouze jeden hlas (a ne jednomu 15 hlasů).

Proč máte ve skupině učitele?

Protože Lukáše dobře známe a víme, že i on je studentům nakloněn a podporuje nás, a protože je důležité mít pohled a zkušenost i z té druhé strany. Navíc je Lukáš také studentem – postgraduálním.

Proč je vás 8?

Protože 8 je hezké číslo. Hlasů máte 15 tedy vám zbude ještě 7 k přidělení.

Co z toho máte?

Radost, když naši práci někdo ocení, a smutek, když ji někdo z vlastní nevědomosti shazuje. Zkušenosti a představu o tom, jak to chodí. Osobní růst a pocit smysluplné práce.