Všeobecné lékařství | 4. ročník | Kontakt  bartoska

O MNĚ
Jsem student 4. ročníku a na naší fakultě působím jako člen Komise pro hodnocení výuky. Své zkušenosti bych v budoucnu rád využil ke zlepšení systému výuky jednotlivých předmětů.

AKTIVITY
Člen Komise pro hodnocení výuky.
Studentský tutor 1. ročníků.
Redaktor na výukovém portálu WikiSkripta.eu
Ošetřovatel na chirurgické klinice v Nemocnici Na Bulovce.
Aktivní člen SMČ.

CHCI SE VĚNOVAT


Rozšířit systém hodnocení výuky, dosáhnout většího počtu hodnotících a následně zlepšit zpětnou vazbu.

Systém hodnocení výuky od svého zavedení do systému SIS neprošel výraznější změnou. Rád bych docílil zapojení jednotlivých ústavů do systému hodnocení výuky. Propojení ústavů a hodnocení přes SIS by zvedl počet hodnotících a následně by se zlepšila i zpětná vazba.

Rozšířit systém hodnocení výuky, dosáhnout většího počtu hodnotících a následně zlepšit zpětnou vazbu.

Systém hodnocení výuky od svého zavedení do systému SIS neprošel výraznější změnou. Rád bych docílil zapojení jednotlivých ústavů do systému hodnocení výuky. Propojení ústavů a hodnocení přes SIS by zvedl počet hodnotících a následně by se zlepšila i zpětná vazba.

Více praxe pro studenty v preklinické části studia.

Praxe je během preklinické části studia výrazně opomíjená. Chtěl bych větší zapojení studentů do praktických výkonů už od prvního ročníku. Předměty jako například první pomoc, ošetřovatelství, interní a chirurgická propedeutika by mohly být zaměřeny více prakticky.


Změna výuky bioinformatiky, zejména zaměření a způsob výuky předmětu.

Současná podoba informatiky je podle mého názoru pro studenty málo přínosná. Rád bych se pokusil přesunout výuku do vyšších ročníků se současnou změnou sylabu zaměřenou na praktické úkony používané v praxi.

Propagace Dobronic pro 1. ročníky, rád bych docílil větší účasti prváků.

Seznamovací kurz v Dobronicích je pro každého studenta prvního ročníku velice zajímavý. Studenti se zde poprvé setkávají se svými spolužáky, učiteli a s vedením fakulty. Myslím si, že vyšší účast na kurzu by byla pro samotné mediky přínosem. Rád bych se proto zaměřil na propagaci Dobronic pomocí sociálních sítí a následně i během zápisu.

Dostat více informací do SIS, hlavně informace o výuce a stážích, dále také úpravy v sekci rozvrh NG.

Myslím si, že SIS je velmi důležitý systém jak pro studenty, tak i pro samotné vyučující. Již několikrát jsem byl svědkem, že informace o výuce a studijních materiálech byly nedostatečné, nebo zastaralé. Rád bych proto docílil sjednocení informací o výuce na jedno místo.


CO MĚ BAVÍ

honza-cestovani

Mezi mé zájmy patří cestování, proto se snažím poznávat nová místa. Moje oblíbená země je Španělsko, kterou jsem již několikrát navštívil. Návštěva Gibraltaru byla nezapomenutelná :).

honza-dobronice

Rád jezdím jezdím se spolužáky na letní výcvikový kurz do Dobronic. Je to týden plný sportu a nových zážitků. Dobronice jsou ideálním místem pro seznamování mezi studenty 1 LF.

honza-prace

Od třetího ročníku pracuji jako ošetřovatel na chirurgické klinice v Nemocnici Na Bulovce. Tato práce mi dává cenné zkušenosti při práci s pacienty, které využiji v dalším studiu a budoucím zaměstnání.