Všeobecné lékařství | 2. ročník | Kontakt pehr

O MNĚ

Jsem studentem druhého ročníku všeobecného lékařství. V senátu bych rád zastupoval hlas studentů z nižších ročníků, který nemusí být vždy tolik slyšet. Do senátu kandiduji, protože si nechci jen stěžovat, ale opravdu s problémy něco udělat.

AKTIVITY

Člen Komise pro hodnocení výuky.
Práce v biochemické laboratoři Uochb AV ČR.
Organizace akcí a turnajů v deskových hrách.

CHCI SE VĚNOVAT


Změna výuky informatiky.

V současné době náplň výuky Bioinformatiky neodpovídá potřebám prvního ročníku. Nemocniční databáze ani ambulantní programy nejsou studentům na začátku studia k ničemu. Navrhuji proto přesun do pozdějších ročníků studia anebo změnu sylabu a zaměření například na vyhledávání a zdroje informací nebo třeba kancelářské programy.

Výuku první pomoci zaměřit více prakticky.

První pomoc v prvním ročníku je koncipovaná příliš teoreticky. Chtěl bych větší podíl modelových situací a praktické výuky. Dát větší důraz na zvládání stresu a zaměřit se na svoji vlastní bezpečnost.

Usnadnění systému získávání zápočtů z Fyziologie.

Umožnit získávání bodů i v zimním zkouškovém a opravování více bodů v jednom termínu nebo zavedení více opravných termínů.

Zjednodušení a zpřehlednění SIS

SIS by zasloužil novější grafiku, zjednodušení přístupu k důležitým funkcím a mobilní aplikaci.


Sjednotit informace ze stránek ústavů přehledně na jedno místo.

Zavést stránky, kde by informace o studiu v daném ročníku byly jednoznačné a aktuální.

Vylepšení systému výběru volitelných předmětů.

Zavést frontu na přihlašování jako je u přihlašování na zkoušky. Rozšířit nabídku o předměty, kam člověk nebude chodit jen kvůli kreditům zdarma. Umožnit vyučujícím přijmout studenta, když má dostatečné znalosti, i pokud nesplňuje formální prerekvizitu.

Soustředit nabídku ústavů na stáže či výzkumné pozice na jedné stránce.

Studenti, kteří si chtějí přivydělat nebo získat zkušenosti, by snáze našli, co potřebují, a ústavy by rychleji získaly, koho hledají.


CO MĚ BAVÍ

Martin hry

Deskové hry mě vždycky moc bavily, protože narozdíl od těch počítačových se člověk dostane mezi lidi.
Teď už se věnuji spíš organizování hraní pro ostatní, jako například tady turnaj v Dixitu na Deskohraní.

Martin laboratoř

Na chemii mě nejdřív bavily všechny ty barevné efektní experimenty a ohňostroje. I když to pak bylo o něčem jiném, už mě to nepustilo a stalo se to koníčkem. Teď se snažím stíhat se školou alespoň trochu práce v laborce.

Jsem optimista ;-) pořád zkouším nové věci, třeba tady volný pád k narozeninám.

Jsem optimista 😉 pořád zkouším nové věci, třeba tady volný pád k narozeninám.

Martin škola

Škola mi leze na mozek…