Zubní lékařství | 3. ročník | Kontakt svehlova

O MNĚ

Jsem studentkou třetího ročníku zubního lékařství a kromě studia jsem zapojena v mnoha studentských aktivitách z různých oblastí našeho života. Akademický senát se mi jeví jako skvělá šance pro prosazení zájmů všech posluchačů naší fakulty.

AKTIVITY

Studentská tutorka pro 1. ročník od ak. roku 2016 / 2017.
Aktivní školitelka v programu Dental Prevention.
Reprezentace 1. LF na veletrhu vzdělávání Gaudeamus.

CHCI SE VĚNOVAT


Otevřít širší diskuzi o podobě přijímacích zkoušek.

V posledních letech se v přijímacích zkouškách událo hodně novinek, které ovlivnily spektrum přijatých uchazečů. Některé hodnocení studijních výsledků během středoškolského vzdělávání, které má vliv na úspěch u přijímacích zkoušek, se mi ale nezdá zcela objektivně hodnotitelné, například bonifikace za dobrý prospěch v matematice. Řešením by byly jednotné testy matematiky v průběhu přijímacích zkoušek.

Změnit přístup k praktické výuce zubního lékařství.

Jako stomatologové máme být ihned po ukončení studia schopni vést svou praxi odpovědně a bez zaváhání. K tomu je potřeba dostatek příležitostí i prostoru pro provádění jednotlivých výkonů, protože opakování je matka moudrosti. Skvělým nápadem se mi zdá i zpřístupnění fantomové učebny mimo výukové hodiny.


Prosadit více praktických výkonů na pacientech již od nižších ročníků.

Myslím, že praxe přímo na pacientech je po provedení výkonu zcela klíčová. Proto jsem pro rychlejší postup v preklinické části studia, časnější začátek klidně i jednodušších výkonů na pacientech  a větší důraz na klinické postupy dnešní doby.

Být komunikační spojkou mezi Akademickým senátem a studenty.

Jako zástupce studentů považuji za jeden z hlavních přínosů mé přítomnosti v Akademickém senátu informování všech spolužáků o dění na fakultě a všeho okolo ní. Stejně tak se mi zdá skvělé reprodukovat v senátu názory studentů a hájit tak jejich zájmy. 


CO MĚ BAVÍ

V průběhu studia na fakultě jsem se začala všemožnými způsoby zapojovat do propagace naší fakulty. Jedním z nich byl minulý rok pražský veletrh vzdělávání Gaudeamus. Tento rok jsem byla i na větším brněnském Gaudeamu, kde jsem reprezentovala fakultu rovnou dva dny. Od letošního ak. roku působím i jako tutorka pro nižší ročníky zubařů. Díky těmto aktivitám jsem jako ryba ve vodě, protože mám ráda kontakt s lidmi a nevadí mi poradit.

V průběhu studia na fakultě jsem se začala všemožnými způsoby zapojovat do propagace naší fakulty. Jedním z nich byl minulý rok pražský veletrh vzdělávání Gaudeamus. Tento rok jsem byla i na větším brněnském Gaudeamu, kde jsem reprezentovala fakultu rovnou dva dny. Od letošního ak. roku působím i jako tutorka pro nižší ročníky zubařů. Díky těmto aktivitám jsem jako ryba ve vodě, protože mám ráda kontakt s lidmi a nevadí mi poradit.

Jako budoucí stomatolog věřím v to, že má smysl šířit informace o správně prováděné hygieně dutiny ústní. Kde začít jinde než u těch nejmenších? S dětmi se mi skvěle spolupracuje, jsou učenlivé a zvídavé. Zkrátka skvělá příležitost si přivydělat, něco druhé naučit a přitom si procvičit komunikaci s těmi nejmenšími pacienty.

Jako budoucí stomatolog věřím v to, že má smysl šířit informace o správně prováděné hygieně dutiny ústní. Kde začít jinde než u těch nejmenších? S dětmi se mi skvěle spolupracuje, jsou učenlivé a zvídavé. Zkrátka skvělá příležitost si přivydělat, něco druhé naučit a přitom si procvičit komunikaci s těmi nejmenšími pacienty.

Ve volném čase si snažim udržovat fyzičku, postavu i čistou mysl sportem. Když je hezky, chodím si zaběhat do Stromovky nebo podél Vltavy, když není hezky nebo chci mít soukromí, ráda posiluju doma s vlastní váhou. Jako pro budoucího stomatologa je pro mě důležité udržet si zdravá záda, proto mě od fyzické aktivity neodradí ani velké množství učiva.

Ve volném čase si snažim udržovat fyzičku, postavu i čistou mysl sportem. Když je hezky, chodím si zaběhat do Stromovky nebo podél Vltavy, když není hezky nebo chci mít soukromí, ráda posiluju doma s vlastní váhou. Jako pro budoucího stomatologa je pro mě důležité udržet si zdravá záda, proto mě od fyzické aktivity neodradí ani velké množství učiva.

Hodně času trávím v kavárně a studovnách. Strašně nerada čtu, ale když mám chvilku volna, vytáhnu notebook a něco napíšu. Často sem zajdeme i s kamarádkami, kde se snažíme dohnat studijní a konverzační resty. Většinou ale samozřejmě sklouzneme ke klábosení. Snažím se u mých studijních aktivit vypadat důstojně, ale ne pokaždé se mi to daří.

Hodně času trávím v kavárně a studovnách. Strašně nerada čtu, ale když mám chvilku volna, vytáhnu notebook a něco napíšu. Často sem zajdeme i s kamarádkami, kde se snažíme dohnat studijní a konverzační resty. Většinou ale samozřejmě sklouzneme ke klábosení. Snažím se u mých studijních aktivit vypadat důstojně, ale ne pokaždé se mi to daří.